Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Bên hồ

Hồ Gươm
Vần thơ em viết khi đèn lên
Lung linh tỏa sáng dưới màn đêm
Bên hồ đôi lứa ngồi tình tự
Gió thổi lao xao sóng dịu êm

Thê Húc cong cong nhành liễu rủ
Hồ Gươm xanh thẳm gợn hồn thu
Gươm báu vua Lê hoàn lịch sử
Văn vật nghìn năm áng thi thư

                  Ngày 05/06/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét